Մաթեմատիկան պետք է սիրել նրա համար, որ կարգի է բերում մեր միտքը:

Ուսումը կանոններն է սովորեցնում, փորձը` բացառությունները:

Մաթեմատիկան գիտություն է,իսկ թվաբանությունն` իմաստություն:

Ոչ հստակ մտքերի համար մաթեմատիկական սիմվոլներ չկան:

четверг, 7 сентября 2017 г.

4-2 դասարան

22.09.2017թ.
Պարապմունք 10.
Հարցերի քննարկում:
Թեմա` Գործողությունների կատարման կարգը:
Խնդիրն առաջինը լուծել է` Միլենան:

Առաջադրանք 1.
Գտի՛ր այն թիվը,   որը կազմված է՝
ա) 7 հազարյակից, 6 հարյուրյակից-
 բ) 9 հազարյակից , 6տասնյակից, 9 միավորից-
 գ) 5 հազարյակից , 8 հարյուրյակից, 7 տասնյակից,  4միավորից-
Առաջադրանք 2.
 Այգում տնկեցին 141 տանձենի, 25-ով շատ խնձորենիիսկ բալենու ծառերի թիվը 31-ով  ավելի էր  խնձորենիներիցՔանի՞ խնձորենի  տնկեցին այգում:
Համառոտագրիր,  նոր լուծիր.

Առաջադրանք 3.
Աշխատանք գրքից, համար 57
Օրինակ`
1=1x1
4=2x2
Շարունակի'ր...
Առաջադրանք 4.
Հաշվի'ր արտահայտության արժեքը`
(գրի'ր հարցերով).


4200:7-55:5 +666=19.09.2017թ.
Պարապմունք 9.
Հարցերի քննարկում:

Բանավոր հաշվարկ:
Թեմա` Գործողությունների կատարման կարգը:

Առաջադրանք 1.
Հաշվի'ր արտահայտության արժեքը
(գրիր հարցերով).
1000:200 +450x10- 99=
6590-590+4000-2000=
215x4:10=

Առաջադրանք 2.
Աշխատանք գրքից, համար`51 ա)

Oրվա գլուխկոտրուկը`
Տեղադրելով մաթ. գործողության նշաններ, ստացի'ր  ճիշտ հավասարություն`
                               33333=5

15.09.2017թ.
Պարապմունք 8.

Հարցերի քննարկում:
Բանավոր հաշվարկ,խաղ-մրցույթ,
 հաղթողներ` տղաների խումբ:

Ինքնաստուգում 1-Ի քննարկում:

Առաջադրանք 1.
Հաշվի'ր արտահայտության արժեքը`

900-27
360+390
1200-201
2500-501
12000-11000
(315+45):90
(60+1940):1000

Խնդիր 1.
Առաջին պարկում կար 1400 ընկույզ, երկրորդում`  2 անգամ ավելի: Քանի ընկույզ կար պարկերում միասին:

Խնդիր 2.
Առաջին դպրոցում սովորում էր  2500 աշակերտ, երկրորդում`  5 անգամ քիչ: Քանի աշակերտ  էր սովորում երկու  դպրոցներում միասին:

Խնդիր 3. (Գլուխկոտրուկ)
Աստղանիշերը փոխարինի'ր գործողության նշաններով այնպես, որ ստանաս հավասարություն`

5*5*5*5*5=55

Առաջադրանք 4.

 Փորձի'ր համացանցից տեղեկություններ գտնել թվանշանների մասին:


14.09.2017թ.
Պարապմունք 7.
Հարցերի քննարկում:

Բանավոր հաշվարկ, հաղթողներ`
Շ. Անի, Անուշկա:
Հարցերի քննարկում:
Ինքնաստուգում 1.
1. Ներկայացրու'   թիվը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով`
65
265
305
3257
4003
5030

2.
 Գտիր.
ա)15 և 5-ի քանորդը.
բ)205 թվի և 10 թվի արտադրյալը
գ)135 թվի և 95 թվի տարբերությունը
դ)105 թվի 995 թվի գումարը:

3.Գրիր երկու հատ հնգանիշ թիվ, նշի'ր այդ թվերի հաջորդը և նախորդը:


4. Տեղադրիր աշխատանքը քո բլոգում, մաթեմատիկայի բաժնում, հղումը ուղարկի'ր ինձ:12.09.2017թ.
Պարապմունք 6.

Օրվա ակտիվ աշխատողներ` Եթեր, Ա. Վահան, Արեգ:

Իմանալ մաթ. գործողությունների բաղադրիչների անունները(-, +, x,:)

Հարցերի քննարկում:

Առաջադրանք 1.
Մի դպրոցում կա 217 աշակերտ,իսկ մյուսում՝ երկու անգամ ավելի: Երկրորդ դպրոցում որքանո՞վ ավելի աշակերտ կա, քան  առաջինում:
Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա երկու դպրոցներում:

Առաջադրանք 2.
Թվանշաններով գրի՛ր հետևյալ թիվը`
ա)հարյուր երեսուներկու  հազար
բ) երեք միլիոն
գ) վեց հարյուր  երկու  հազար քսանմեկ

դ) Երեսուներեք հազար չորս

Առաջադրանք 3.

Աստղանիշները թվով փոխարինելով՝ ստացի՛ր  ճիշտ  հավասարություն.

ա)*+67=88         բ)73+*=99        գ)*-176=24      դ)451-*=40011.09.2017թ.

Պարապմունք 5.
Օրվա ակտիվ աշխատողներ` Մարինա, Սոֆի

Իմանալ մաթ. գործողությունների բաղադրիչների անունները(-, +, x)

Առաջադրանք 1.Նշիր տրված թվի տասնավորների կարգում տասնյակների թիվը`
24
290
1890
267443
1900
239011

Առաջադրանք 2.
Ունենք քառանիշ թիվ`2390, եթե այդ թվի երրորդ կարգի թվանշանը փոխարինենք 6-ով, ինչպես  կփոխվի թիվը:

Առաջադրանք 3.

Ունենք հնգանիշ թիվ`  12390, եթե այդ թվի երկրորդ կարգի թվանշանը փոխարինենք 6-ով, ինչպես  կփոխվի թիվը:

Առաջադրանք 4.
Գրիր արտահայտության տեսքով և հաշվիր`


346-ից 19-ով փոքր թիվը
278-ից 120-ով մեծ թիվը
123 և108  թվերի  գումարը
248 և 300 թվերի  գումարը
123 և90  թվերի  տարբերությունը

25 և200ի արտադրյալը:

08.09.2017թ.
Պարապմունք 4.

Բանավոր հաշվարկ, հաղթողներ` Անի. Լիլիթ
Հարցերի քննարկում:
Թեմա` Կարգային միավոր
Առաջադրանքներ գրքից` 29, 30, 31:


07.09.2017թ.
Պարապմունք 3.
Բանավոր հաշվարկ: Հարցերի քննարկում:

Թեմա` Կարգային միավոր:

1.Աշխատանք գրքից, համար 6.  ա, բ:
2. Գրիր 10 հատ երկնիշ թիվ, որոնք ես գրել տարբեր թվանշաններով, ընդգծի'ր:
3.Գրիր 10 հատ եռանիշ թիվ, որոնք ես գրել տարբեր թվանշաններով, ընդգծի'ր:
4. Ներկայացրու' թիվը  կարգային գումարելիների գումարի տեսքով`
Օրինակ`
345=3  հարյուրյակ + 4 տասնյակ + 5միավոր
23=
1908=
24=
277=
1001=
23456=


05.09.2017թ.

Պարապմունք 2.
Բանավոր հաշվարկ: Հարցերի քննարկում:
Թեմա` Թիվ, թվի բնութագրումը:

Առաջադրանք 1.
Կարդա և բնութագրիր  թիվը:
8901, 2017, 1000, 2568, 3001

Պատասխանի'ր հարցերին`
 • Յուրաքանչյուր թիվ քանի՞ թվանշանից է կազմված:
 • Նշի'ր յուրաքանչյուր թվի միավորը  ( օրինակ` 2017-7):
 • Քանի՞ տասնյակ կա տասնյակների կարգում:
 • Քանի՞ հարյուրյակ կա հարյուրակների կարգում:
 • Քանի՞ հազարյակ կա հազարյակների կարգում:


Առաջադրանք 2.
Նարեն դասագրքի համար վճարեց 2400 դրամ, իսկ ամսագրի համար` 1600 դրամ:Նարեն որքա՞ն է վճարել այդ գնումների համար:


04.09.2017թ.
Պարապմունք 1.

 • Ծանոթություն:
 • Թիվ, թվանշան:
 • Միանիշ, երկնիշ, եռանիշ, քառանիշ թվեր:

Առաջադրանքներ:


 • Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թիվը:
 • Ո՞րն է ամենամեծ եռանիշ թիվը:
 • Քանի՞ երկնիշ թիվ կա:

среда, 6 сентября 2017 г.

5-3 դասարան

5-3 դասարան

Սիրելի սովորող, մաթեմատիկայի դասագրքի հղումը տե'ս այստեղ:

23.09.2017թ.
Պարապմունք 11.

Հարցերի քննարկում:
Թեմա`Հաշիվ և թիվ:
Թվային թելադրություն:
Առավել բարձր միավոր են հավաքել` 
Նատալի, Աշոտ, Մանե, Անի, Արսեն:
Ակտիվ է եղել` Շահանե:
Առաջադրանք գրիքից` 135, 136, 139, 140, 142:

20.09.2017թ.
Պարապմունք 10.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա`Հաշիվ և թիվ:
Դասարանում քննարկել ենք 117-124 համարները:
Աշխատանք գրքից, համար` 137, 138:19.09.2017թ.
Պարապմունք 9.

Հարցերի քննարկում:
Բանավոր հաշվարկ:

Թեմա` Թվի ընթերցումը:

Աշխատանք գրքից, համար` 
100 ա, բ, գ, 101, 102, 103, 105, 106:

Oրվա գլուխկոտրուկը`
Տեղադրելով մաթ. գործողության նշաններ, ստացի'ր  ճիշտ հավասարություն`
                               33333=515.09.2017թ.
Պարապմունք 8.

Հարցերի քննարկում:
Բանավոր հաշվարկ,խաղ-մրցույթ, հաղթող` տղաների խումբ:
Թեմա` Թվի ընթերցումը:
Աշխատանք գրքից, համար` 92, 95,96,97,98,99,82:

(Գլուխկոտրուկ)
Աստղանիշերը փոխարինիր գործողության նշաններով այնպես, որ ստանաս հավասարություն`

5*5*5*5*5=55

Առաջադրանք -Լրացուցիչ

 Փորձի'ր համացանցից տեղեկություններ գտնել թվանշանների մասին:


14.09.2017թ.

Պարապմունք 6.
Հարցերի քննարկում:
Աշխատանք գրքից`72, 73, 74, 76, 77, 78,79

Դասարանում քննարկել ենք` 72, 73, 74, 77, 79:13.09.2017թ.
Պարապմունք 5.

Թեմա` Կարգեր, Կարգային միավորներ
Մաթ. խաղի հաղթող` Արեգ
Առաջադրանքներ գրքից, համար` 69, 70, 71
Դասարանում գրել ենք` 61-67, 71 ա12.09.2017թ.
Պարապմունք 4.

Բանավոր հաշվարկ:
Oրվա ակտիվ աշխատողներ` Մանե, Աշոտ
Օրվա ամենաուշադիր սովորողը` Լիա

Հարցերի քննարկում:
Առաջադրանք գրքից` 45,46,47,48,49,51:

Դասարանում գրել ենք` 45, 47, 48:

08.09.2017թ.
Պարապմունք 3.
Բանավոր հաշվարկ:

Հարցերի քննարկում:
Թեմա`  թվերի գրառումը: 
Աշխատանք գրքից, համար` 37, 38,39, 40, 41, 42, 44:
07.09.2017թ.
Պարապմունք 2.
Հարցերի քննարկում:
Բանավոր հաշվարկ, հաղթող` Գոմցյան Արսեն:
Թեմա` Բնական թիվ:
Աշխատանք գրքից`
13, 14,15,17,19:
Դասարանում կատարել ենք համար` 13,17, 19:


06.09.2017թ.
Պարապմունք 1.

Կրկնողություն:
Թեմա`   Թիվ, թվանշան, բնական թիվ:
Առաջադրանքներ դասագրքից, համար` 6, 7, 8, 9, 10: 

вторник, 5 сентября 2017 г.

Անհատական ուս. պլան

 Դասավանդողի  անհատական ուս. պլան:
Սեպտեմբեր:

воскресенье, 3 сентября 2017 г.

5-1-րդ դասարան

5-1 դասարան

Սիրելի սովորող, մաթեմատիկայի դասագրքի հղումը տե'ս այստեղ:


22.09.2017թ.
Պարապմունք 10.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա`Հաշիվ և թիվ:
Դասարանում քննարկել ենք 117-124 համարները:

Աշխատանք գրքից, համար` 137, 138:


20.09.2017թ.
Պարապմունք 9.
Ակտիվ սովորող`Նարե

Հարցերի քննարկում:
Բանավոր հաշվարկ:

Թեմա` Թվի ընթերցումը:

Աշխատանք գրքից, համար` 
100 ա, բ, գ, 101, 102, 103, 105, 106:


Oրվա գլուխկոտրուկը`
Տեղադրելով մաթ. գործողության նշաններ, ստացի'ր  ճիշտ հավասարություն`
                               33333=5


15.09.2017թ.
Պարապմունք 8.

Հարցերի քննարկում:
Բանավոր հաշվարկ,խաղ-մրցույթ
Թեմա` Թվի ընթերցումը:
Այն սովորողները, ովքեր բացակայել են, կարդան էջ`17:
Աշխատանք գրքից, համար` 92բանավոր, 95,96,97,98,99,82:

(Գլուխկոտրուկ)
Աստղանիշերը փոխարինիր գործողության նշաններով այնպես, որ ստանաս հավասարություն`

5*5*5*5*5=55

Առաջադրանք -Լրացուցիչ

 Փորձի'ր համացանցից տեղեկություններ գտնել թվանշանների մասին:

14.09.2017թ.

Պարապմունք 7.
Հարցերի քննարկում:
Աշխատանք գրքից`72, 73, 74, 76, 77, 78,79
Դասարանում քննարկել ենք` 72, 73, 74, 77, 79:

13.09.2017թ.
Պարապմունք 6.

Թեմա` Կարգեր, Կարգային միավորներ

Առաջադրանքներ գրքից, համար` 69, 70, 71

Դասարանում գրել ենք` 61-67, 70 ա, 71 ա

11.09.2017թ.
Պարապմունք 5.


Բանավոր հաշվարկ:
Oրվա ակտիվ աշխատողներ` Նարե, Լիլիթ
Հարցերի քննարկում:
Առաջադրանք գրքից` 45,46,47,48,49,51:
Դասարանում գրել ենք` 45, 47, 48:


08.09.2017թ.
Պարապմունք 4.
Բանավոր հաշվարկ, խաղի հաղթողներ` Գարիկ, Միհրան

Հարցերի քննարկում:
Թեմա`  թվերի գրառումը: 

Աշխատանք գրքից, համար` 37, 38,39, 40, 41, 42, 44:07.09.2017թ.
Պարապմունք 3.
Հարցերի քննարկում:

Թեմա` թիվ, թվանշան, բնական թիվ:

Բանավոր հաշվարկ:
Առաջադրանքներ գրքից, համար` 20,21,22,26,27, 16:
Դասարանում կատարել ենք հետևյալ  համարի առաջադրանքները` 21,22,26:


06.09.2017թ.
Պարապմունք 2.

Հարցերի քննարկում:
Թեմա` թիվ, թվանշան, բնական թիվ:
Առաջադրանքներ  գրքից, համար` 14, 15,17, 18, 19:
Դասարանում կատարել ենք հետևյալ  համարի առաջադրանքները` 17, 19:


04.09.2017թ.
Պարապմունք 1.

Կրկնողություն:
Թեմա`   Թիվ, թվանշան, բնական թիվ:

Առաջադրանքներ դասագրքից`
 Համար` 8, 9, 10,13:4-1 -րդ դասարան

22.09.2017թ.
Պարապմունք 10.
Հարցերի քննարկում:
Թեմա` Գործողությունների կատարման կարգը:
Առաջադրանք 1.
Գտի՛ր այն թիվը,   որը կազմված է՝
ա) 7 հազարյակից, 6 հարյուրյակից-
 բ) 9 հազարյակից , 6տասնյակից, 9 միավորից-
 գ) 5 հազարյակից , 8 հարյուրյակից, 7 տասնյակից,  4միավորից-
Առաջադրանք 2.
 Այգում տնկեցին 141 տանձենի, 25-ով շատ խնձորենի, իսկ բալենու ծառերի թիվը 31-ով  ավելի էր  խնձորենիներից: Քանի՞ խնձորենի  տնկեցին այգում:
Համառոտագրիր,  նոր լուծիր.

Առաջադրանք 3.
Աշխատանք գրքից, համար 57
Օրինակ`
1=1x1
4=2x2
Շարունակի'ր...
Առաջադրանք 4.
Հաշվի'ր արտահայտության արժեքը`
(գրի'ր հարցերով).

4200:7-55:5 +666=

20.09.2017թ.
Պարապմունք 9.
Հարցերի քննարկում:
Բանավոր հաշվարկ:
Թեմա` Գործողությունների կատարման կարգը:

Առաջադրանք 1.
Հաշվի'ր արտահայտության արժեքը`
(գրի'ր հարցերով).
1000:200 +450x10- 99=
6590-590+4000-2000=
215x4:10=

Առաջադրանք 2.
Աշխատանք գրքից, համար`51 ա)

Oրվա գլուխկոտրուկը(Լրացուցիչ)
Տեղադրելով մաթ. գործողության նշաններ, ստացի'ր  ճիշտ հավասարություն`
                               33333=5


15.09.2017թ.
Պարապմունք 8.

Հարցերի քննարկում:
Բանավոր հաշվարկ,խաղ-մրցույթ, հաղթողներ` տղաների խումբ:
Ինքնաստուգում 1-Ի քննարկում:

Առաջադրանք 1.
Հաշվիր արտահայտության արժեքը`

900-27
360+390
1200-201
2500-501
12000-11000
(315+45):90
(60+1940):1000

Խնդիր 1.
Առաջին պարկում կար 1400 ընկույզ, երկրորդում`  2 անգամ ավելի: Քանի ընկույզ կար պարկերում միասին:

Խնդիր 2.
Առաջին դպրոցում սովորում էր  2500 աշակերտ, երկրորդում`  5 անգամ քիչ: Քանի աշակերտ  էր սովորում երկու  դպրոցներում միասին:

Խնդիր 3. (Գլուխկոտրուկ)
Աստղանիշերը փոխարինիր գործողության նշաններով այնպես, որ ստանաս հավասարություն`

5*5*5*5*5=55

Առաջադրանք 4.
 Փորձի'ր համացանցից տեղեկություններ գտնել թվանշանների մասին:14.09.2017թ.
Պարապմունք 7.
Հարցերի քննարկում:

Բանավոր հաշվարկ, հաղթողներ`
 Բ. Անի, Ս.Միքայել:
Հարցերի քննարկում:
Ինքնաստուգում 1.
1. Ներկայացրու'   թիվը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով`
65
265
305
3257
4003
5030

2.
 Գտիր.
ա)15 և 5-ի քանորդը.
բ)205 թվի և 10 թվի արտադրյալը
գ)135 թվի և 95 թվի տարբերությունը
դ)105 թվի 995 թվի գումարը:

3.Գրիր երկու հատ հնգանիշ թիվ, նշի'ր այդ թվերի հաջորդը և նախորդը:

4. Տեղադրիր աշխատանքը քո բլոգում, մաթեմատիկայի բաժնում, հղումը ուղարկի'ր ինձ:
13.09.2017թ.
Պարապմունք 6.

Իմանալ մաթ. գործողությունների բաղադրիչների անունները(-, +, x,:)

Հարցերի քննարկում:

Առաջադրանք 1.
Մի դպրոցում կա 217 աշակերտ,իսկ մյուսում՝ երկու անգամ ավելիԵրկրորդ դպրոցում որքանո՞վ ավելի աշակերտ կաքան  առաջինում:Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա երկու դպրոցներում:

Առաջադրանք 2.
Թվանշաններով գրի՛ր հետևյալ թիվը`
ա)հարյուր երեսուներկու  հազար
բերեք միլիոն
գվեց հարյուր  երկու  հազար քսանմեկ

դԵրեսուներեք հազար չորս

Առաջադրանք 3.

Աստղանիշները թվով փոխարինելով՝ ստացի՛ր  ճիշտ  հավասարություն.


ա)*+67=88         բ)73+*=99        գ)*-176=24      

11.09.2017թ.

Պարապմունք 5.
Իմանալ մաթ. գործողությունների բաղադրիչների անունները(-, +, x)

Oրվա ակտիվ սովորող` Կարեն
Հարցերի քննարկում:

Առաջադրանք 1.Նշիր տրված թվի տասնավորների կարգում տասնյակների թիվը`
24
290
1890
267443
1900
239011

Առաջադրանք 2.
Ունենք քառանիշ թիվ`2390, եթե այդ թվի երրորդ կարգի թվանշանը փոխարինենք 6-ով, ինչպես  կփոխվի թիվը:

Առաջադրանք 3.

Ունենք հնգանիշ թիվ`  12390, եթե այդ թվի երկրորդ կարգի թվանշանը փոխարինենք 6-ով, ինչպես  կփոխվի թիվը:

Առաջադրանք 4.
Գրիր արտահայտության տեսքով և հաշվիր`


346-ից 19-ով փոքր թիվը
278-ից 120-ով մեծ թիվը
123 և108  թվերի  գումարը
248 և 300 թվերի  գումարը
123 և90  թվերի  տարբերությունը
25 և200ի արտադրյալը: 08.09.2017թ.

Պարապմունք 5.
Բանավոր հաշվարկ, հաղթողներ` Համլետ, Արմեն, 
Սահակյան Դավիթ:

Հարցերի քննարկում:

Առաջադրանքներ գրքից` 29, 30, 31:

07.09.2017թ.
Պարապմունք 5.
Բանավոր հաշվարկ:
Հարցերի քննարկում:
Աշխատանք գրքից, համար` 15, 17, 11 բ, 13:
Առաջադրանք 1.
Գրիր այն վեցանիշ թիվը, որի միավորը 3 է,  հարյուրավորը 5 է, իսկ  մյուս բոլոր թվանշանները` 8:

Առաջադրանք 2.
Գրիր այն վեցանիշ թիվը,  որի միավորը 4 է,  հարյուրավորը 7 է, իսկ  մյուս բոլոր թվանշանները` 1:

Օրվա ակտիվ աշխատողներ` Արմեն, Սոֆի, Մարինա:


06.09.2017թ.
Պարապմունք 3.
Բանավոր հաշվարկ: Հարցերի քննարկում:

Թեմա` Թիվ, թվի բնութագրումը:

1.Աշխատանք գրքից, համար 6.  ա, բ:
2. Գրիր 10 հատ երկնիշ թիվ, որոնք ես գրել տարբեր թվանշաններով, ընդգծի'ր:
3.Գրիր 10 հատ եռանիշ թիվ, որոնք ես գրել տարբեր թվանշաններով, ընդգծի'ր:
4. Ներկայացրու' թիվը  կարգային գումարելիների գումարի տեսքով`
Օրինակ`
345=3  հարյուրյակ + 4 տասնյակ + 5միավոր
23=
1908=
24=
277=
1001=
23456=
05.09.2017թ.

Պարապմունք 2.
Բանավոր հաշվարկ: Հարցերի քննարկում:
Թեմա` Թիվ, թվի բնութագրումը:

Առաջադրանք 1.
Կարդա և բնութագրիր  թիվը:
8901, 2017, 1000, 2568, 3001

Պատասխանի'ր հարցերին`
 • Յուրաքանչյուր թիվ քանի՞ թվանշանից է կազմված:
 • Նշի'ր յուրաքանչյուր թվի միավորը  ( օրինակ` 2017-7):
 • Քանի՞ տասնյակ կա տասնյակների կարգում:
 • Քանի՞ հարյուրյակ կա հարյուրակների կարգում:
 • Քանի՞ հազարյակ կա հազարյակների կարգում:


Առաջադրանք 2.
Նարեն դասագրքի համար վճարեց 2400 դրամ, իսկ ամսագրի համար` 1600 դրամ:Նարեն որքա՞ն է վճարել այդ գնումների համար:

4-2 դասարան
Օրվա ակտիվ սովորողներ` Շահսուվարյան Անի, Ղազարյան Լիլիթ
Օրվա հարցասեր` Նահապետյան  Սոֆի

4-1 դասարան
Օրվա ակտիվ սովորող` Ուլիխանյան Արմեն

04.09.2017թ.
Պարապմունք 1.

 • Ծանոթություն:
 • Թիվ, թվանշան:
 • Միանիշ, երկնիշ, եռանիշ, քառանիշ թվեր:

Առաջադրանքներ:

 • Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թիվը:
 • Ո՞րն է ամենամեծ եռանիշ թիվը:
 • Քանի՞ երկնիշ թիվ կա: